เกี่ยวกับเรา

เว็บเบสสตูดิโอ เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจในการจัดทำเว็บไซต์ ด้วยระยะเวลากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ในการทำงานที่มากขึ้น เราได้สั่งสมความสามารถในการทำเว็บไซต์รอบด้าน เริ่มตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ระบบ โดย System Analyst ผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบเว็บไซต์ โดย Web Designer มืออาชีพ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ โดย Web Programmer ผู้ชำนาญ และ Tester ผู้ทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ที่เป็นผลผลิตของเรา จะสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ด้านโมบายล์มาร์เก็ตติ้ง

เว็บเบสสตูดิโอ มีโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ในด้านโมบายล์มาร์เก็ตติ้ง (การทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ) มีประสบการณ์ในการจัดทำ SMS Marketing Campaign, 1D-Barcode, QR-Code, Content download, SMS, SMS2Way, MMS, IVR ฯลฯ

พันธมิตรของเรา

นอกเหนือจากทีมงานหลักของเราข้างต้น เรายังมีพันธมิตรในหลายด้าน อาทิเช่น

Video Production House
การทำสื่อโฆษณา, การทำสารคดี, ภาพยนตร์สั้น, เพลงประกอบ, บันทึกภาพนิ่ง ฯลฯ

Computer Hardware
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย รวมถึงการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

Computer Network
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย รวมถึงการติดตั้ง และวางระบบเครือข่าย การดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กร

Point-Of-Sale System
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ POS เช่น เครื่อง POS, จอทัชสกรีน, ลิ้นชักเก็บเงิน, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, โปรแกรม POS, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, RFID ฯลฯ